Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra sunt prelucrate in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum si cu orice alta legislatie aplicabila pe teritoriul Romaniei. 
Pentru a reflecta orice modificari ale felului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale, aceasta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari ulterioare. Intr-un astfel de caz vom afisa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.
Această pagină are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet shop.neuronic.ro, numită în continuare „Site”.
 

Cine suntem si cum ne puteti contacta

Site-ul apartine SC Neuronic Trade SRLcu sediul social in Timisoara, str. Acad. Alex Borza, nr. 12, cu numar de ordine in Registrul Comertului J35/1435/1993, cod unic de inregistrare fiscala RO3982171. In sensul legislatiei cu privire la protectia datelor, suntem operator atunci cand prelucram datele dvs cu caracter personal. 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucram
Prelucrare înseamnă inclusiv colectarea lor, chiar dacă ulterior nu sunt folosite. Mai mult, colectam doar acele date fără de care Site-ul nu poate funcționa din motive constructive.
Cu titlul de exemplu, primim informatii de la dvs. astfel:

 • Accesând acest site, IP-ul și browserul utilizat sunt stocate. 
 • Cand va creati un cont pe Site, ne transmiteti: adresa de e-mail, numele si prenumele, numar de telefon, numar de fax (optional), adresa. 
  • In cadrul paginii dvs. personale (Contul tau) din site-ul nostru aveti posibilitatea sa editati informatiile deja oferite precum si sa adaugati alte adrese ce vor fi folosite in efectuarea comenzilor.
  • Cand plasati o comanda, ne furnizati informatii precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plata, numar de telefon etc.

Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protectia datelor in categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim sa colectam sau sa prelucram date ale minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani.
 

Care sunt scopurile si temeiurile prelucrarii
Dacă sunteți vizitator al Site-ului, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • IP-ul și browserul utilizat: doar sunt colectate, nu le procesam suplimentar în vreun fel. Colectarea lor se face automat la accesarea Site-ului de către sistemul de operare al serverului pe care funcționează Site-ului, fără nici un control din partea noastra. Serverul generează un fișier tip log în care trece toate aceste date, împreună cu momentul accesării Site-ului. Dacă nu doriți ca aceste date să fie colectate, devine imposibilă accesarea Site-ului.

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru prestarea serviciilor Site-ului in beneficiul dvs. Acest scop general poate include urmatoarele:

 • crearea si administrarea contului de utilizator;
 • prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea si facturarea acestora;
 • solutionarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile sau serviciile achizitionate;
 • returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;
 • asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la intrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile si serviciile Site-ului

Cat timp pastram datele dvs. cu caracter personal
Ca regula generala, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cat timp aveti un cont pe Site. Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari. Cum procesul de stergere este unul automat, comenzile in curs ar putea fi afectate de cererea dumneavoastra. 
 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. furnizorilor de servicii de curierat in vederea expedierii comenzii. In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice. Ne asiguram ca accesul la datele dvs. de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

In ce tari transferam datele dvs. cu caracter personal
In prezent, stocam si prelucram datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul Romaniei.

Drepturile de care beneficiati
In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre Site, conform celor descrise in prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea administratorului Site-ului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri justificate, de catre administratorul Site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum si completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul.

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor, administratorul Site-ului sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care :
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
  • persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre administratorul Site-ului catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos;
  • in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in temeiul interesului legitim al administratorului Site-ului sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care administratorul Site-ului poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 • dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care considerati necesar.

Site-ul foloseste fisiere de tip cookie. Cititi si Politica de Cookies

Ultimul update: 20.08.2018